logotype

Vijesti/Aktualno

Roaming u zemljama EU nakon 15. lipnja 2017.

AutorZagorka Krvavica, dipl. ing. el.

S obzirom na informacije korisnicima mobilnih usluga u RH da će nakon 15.06.2017. moći na svojim turističkim putovanjima po zemljama EU koristiti usluge kao da su „kod kuće“, savjetujemo im ipak da se prije polaska na takvo putovanje interesiraju kod svog operatora o cijenama roaminga za svaku uslugu koju žele koristiti kako ne bi bili neugodno iznenađeni kad dobiju račun za obavljene usluge.

Korištenje telekomunikacijskih usluga kao da su „kod kuće“, dakle po cijenama koje je korisnik ugovorio u svom tarifnom paketu sa svojim operatorom, može ih dovesti u neugodnu situaciju jer se pri tom ne spominju moguća ograničenja koja operatori imaju pravo uvesti radi svoje zaštite od eventualnih zlouporaba od strane svojih pretplatnika.

 

Kao prvo treba razlikovati ono što nazivamo „međunarodni poziv“ od usluge roaminga.

Pozivi od kuće prema drugoj zemlji EU-a ili zemlji izvan EU-a ne smatraju se roamingom te se na njih ne primjenjuju pravila roaminga kao kod kuće. Budite svjesni da cijene tih poziva nisu regulirane i da bi oni mogli biti skupi.

Troškovi roaminga (posebice podataka u roamingu) izvan EU-a mogli bi biti visoki te biste trebali provjeriti cijene koje vaš pružatelj usluga naplaćuje za roaming izvan EU-a kako biste izbjegli velike račune za roaming.

Kad putujete brodom ili zrakoplovom u EU-u možete se služiti roamingom kao kod kuće dok ste god spojeni na zemaljske mobilne mreže (s infrastrukturom na zemlji).

Ako se usluge pružaju preko satelitskih sustava, roaming „kao kod kuće“ više se ne primjenjuje i naplaćivat će vam se neregulirane usluge roaminga (bez ograničenja cijene).

Cijene poziva iz RH prema zemljama EU i dalje visoke, operatori poručuju da poštuju domaći i EU regulatorni okvir.

Još je Poslovni.hr  2013. godine napisao:

Istražujući pritužbe čitatelja otkrili smo da operatori nisu pogriješili u obračunu, već da za "cijene i uvjete korištenja usluga u zemljama EU" primijenjuju ne jedan, već dva cjenika. Jedan set cjenika vrijedi ako se nalazite u Hrvatskoj i zovete EU, a drugi ako se nalazite u bilo kojoj drugoj članici EU. Sva tri mobilna operatora, kao i telekomunikacijski regulator Hakom potvrdili su nam da je to točno. Za postojanje "hrvatskog roaminga", koji se odnosi na mobilne pozive iz Hrvatske u EU, dobili smo jednostavno objašnjenje u Hakomu: "U ovom slučaju je riječ o klasičnoj usluzi međunarodnog poziva, koja nije regulirana od strane EU i trenutno je u potpunosti prepuštena tržišnom natjecanju."

Dakle, u EU još ne postoji jedinstveno telekomunikacijsko tržište pa se do daljnjega zadržava pojam "hrvatski roaming" i "EU roaming".

Roaming kao kod kuće namijenjen je osobama koje povremeno putuju izvan zemlje u kojoj žive ili u kojoj imaju stabilne veze, npr. ondje rade ili studiraju. Nije zamišljen za stalnu upotrebu u roamingu. Sve dok provodite više vremena kod kuće nego u inozemstvu ili svoj mobilni telefon više upotrebljavate kod kuće nego u inozemstvu, možete se slobodno služiti roamingom uz domaće cijene na putovanju bilo gdje u EU-u. To se smatra „poštenom upotrebom usluga roaminga".

Ako se svojim mobilnim telefonom u inozemstvu koristite neprekidno, vaš mobilni operator može vam naplatiti korištenje roamingom. Međutim, najveći je mogući iznos tih naknada ograničen.

Kad prelazite granice unutar EU-a i dalje ćete primati poruke u kojima će vas vaš mobilni operator obavješćivati da ste u roamingu te će vas podsjećati na politiku poštene uporabe.

Politika poštene uporabe i ograničenja količine podataka

Kad ste u roamingu „kao kod kuće“ ne postoje količinska ograničenja glasovnih poziva i SMS poruka, ali postoje pravila i ograničenja za korištenje podatkovnom uslugom po domaćim cijenama, koji se određuju prema vrsti ugovora koji imate.

U nekim posebnim slučajevima nakon relativno velike količine podataka preuzetih po domaćoj cijeni možda ćete morati platiti dodatnu naknadu za podatkovnu uslugu u roamingu koja će biti jednaka najvišoj dopuštenoj veleprodajnoj cijeni podatkovne usluge u cijelom EU-u (2017. u iznosu od 7,70 € po GB podataka) Veleprodajna cijena podatkovne usluge u roamingu najviša je cijena koju vaš domaći operator mora platiti stranom operatoru kad se vi koristite podatkovnom uslugom u roamingu.

Ako se pojave poteškoće – vaša potrošačka prava

Ako smatrate da vaš pružatelj usluga nije poštovao vaša prava na roaming kao kod kuće te su vam usluge u roamingu naplaćene na putovanja unutar EU-a, obratite se svojem operatoru i upotrijebite propisani žalbeni postupak prema Zakonu o elektroničkim komunikacijama (članak 50. i 51.) kako biste osporili te dodatne troškove.

Naša tri najveća operatora mobilnih usluga su se unaprijed zaštitila od eventualnih financijskih gubitaka koji bi im mogli prouzročiti njihovi dosjetljivi pretplatnici nakon 15.06.2017. pa se u nastavku mogu pročitati cijene roaming usluga unutar zemalja EU nakon 15.06.2017. objavljene na njihovim Web stranicama.

HRVATSKI TELEKOM_

ROAMING CJENIK U ZEMLJAMA EEA OD 15.6.2017.

 

Od 15. lipnja 2017. korištenje roaming usluga u zemljama EEA za potrebe povremenih putovanja obračunavati će se na temelju domaćih cijena u tarifi ili opciji korisnika (nacionalna cijena usluga) na sljedeći način:

  1. ukoliko domaća tarifa/opcija korisnika uključuje određenu količinu minuta/SMS-ova/podatkovnog prometa prema ostalim mobilnim mrežama u RH, troše se te minute/SMS/podatkovni promet;
  2. ukoliko domaća tarifa/opcija korisnika ne uključuje određenu količinu minuta/SMS-ova/podatkovnog prometa prema ostalim mobilnim mrežama u RH, ili su sve minute/SMS-ovi/podatkovni promet prema ostalim mobilnim mrežama u RH u tarifi/opciji potrošeni naplaćuje se „cijena poziva/SMS-ova/podatkovnog prometa prema ostalim mobilnim mrežama u RH" koja vrijedi za aktiviranu domaću tarifu/opciju;
  3. ako se u okviru domaće tarife/opcije korisnika naplaćuje naknada za uspostavu poziva prema ostalim mobilnim mrežama u RH, ista će se naplaćivati i u EEA roamingu;
  4. primjenjuju se obračunske jedinice koje vrijede u okviru domaće tarife/opcije korisnika;
  5. u slučaju različitih cijena poziva/SMS-ova/podatkovnog prometa ovisno o dobu dana (peak/off peak vremena) prema ostalim mobilnim mrežama u RH primjenjuje se vremenska zona u mreži HT-a.

U cilju sprječavanja zlouporabe ili prekomjerne uporabe Hrvatski Telekom može primijeniti politiku pravedne uporabe na potrošnju roaming usluga u zemljama EEA.

Primjena mehanizma kontrole radi utvrđivanja koristi li pojedini korisnik pretežito usluge u pokretnoj mreži Hrvatskog Telekoma ili one u roamingu u EEA i je li pri tome korisnik uglavnom bio prijavljeni u pokretnoj mreži Hrvatskog Telekoma ili u roamingu u EEA. Ukoliko se utvrdi da je pojedini korisnik u prethodnom promatranom razdoblju, koje nije kraće od 4 mjeseca, pretežito koristio pojedinu uslugu u roamingu u EEA i uglavnom bio prijavljen u roamingu u mrežama drugih operatora u EEA, Hrvatski Telekom može tom korisniku poslati upozorenje o utvrđenom obrascu ponašanja koje upućuje na rizik zlouporabe ili prekomjerne uporabe regulirane roaming usluge u EEA. Ukoliko nakon 15 dana od poslane obavijesti korisnik u promatranom razdoblju i dalje zadrži pretežito korištenje te usluge u roamingu u EEA, pri čemu je i dalje uglavnom prijavljen u roamingu u mrežama drugih operatora u EEA, Hrvatski Telekom može u slučaju tog korisnika primijeniti dodatnu roaming naknadu na daljnje korištenje te usluge;

U slučaju primjene dodatne roaming naknade ista se naplaćuje povrh nacionlane cijene usluga i iznosi: 0,29 kn za odlazni poziv unutar EEA, 0,09 kn za SMS i 0,07 kn/MB. Pri tome maksimalni iznosi koji se mogu naplatiti za usluge na području EEA iznositi će od 1,76 kn za odlazni poziv, 0,55 kn za SMS, i 1,86 kn/MB. 

Obračunske jedinice u EEA u slučaju naplate dodatne roaming nakande su: odlazni poziv 30 sekundi prva minuta, kasnije 1 sekunda, dolazni poziv 1 sekunda, prijenos podataka 1 kilobajt.

Dolazni poziv na području EEA se ne naplaćuje.

VIPnet_Novosti EU roaming regulacije 2017

Od 15. lipnja 2017. godine počinje se primjenjivati RLAH (eng. Roam Like At Home) roaming regulacija kojom se cijene u roamingu određuju i naplaćuju na osnovu nacionalnih cijena prema drugim pokretnim mrežama.

Ovaj način naplate cijena za roaming usluge odnosi se isključivo na pozive između zemalja članica EU/EEA. Navedeno znači da će cijena u inozemstvu u zemljama EEA izravno ovisiti o cijenama vaše domaće tarife koju koristite u HR.

 Od 15.6.2017. u okviru osnovnih roaming cjenika (Osnovni EURO i Vodafone World)  cijene reguliranog roaming prometa u EEA zemljama u potpunosti se izjednačavaju s cijenama vaše domaće tarife.

Obračunska jedinica u EEA roamingu jednaka je obračunskoj jedinici domaće tarife.

Ako se u okviru domaće tarife naplaćuje naknada za uspostavu poziva prema ostalim mobilnim mrežama u HR, ista će se naplaćivati u EEA roamingu za odlazne pozive iz EEA prema EEA numeraciji. Pozivi i poruke prema ostalim mobilnim mrežama i MB uključeni u domaću tarifu za korištenje unutar Hrvatske, koriste se i u EEA roamingu za regulirani roaming promet.

Na međunarodne pozive i poruke ne primjenjuje se EU roaming regulacija.

Cijene domaćih tarifa dostupne su u 
Vip cjeniku.

Ako je uvjetima korištenja vaše tarife propisano da se nakon određene količine potrošenog podatkovnog prometa smanjuje brzina prijenosa podataka, da se onemogućava podatkovni promet, ili ako postoji neki drugi posebni uvjet korištenja, isti će se uvjet odnosno uvjeti primjenjivati na korištenje podatkovnih usluga u roamingu u EEA zemljama

Odlazni poziv iz EEA prema EEA (min)_Cijena poziva prema ostalim mob.mrežama u RH iz domaće tarife

 

Dolazni poziv (min)                                  0 kn

 

SMS                                                         cijena SMS prema ostalim mob.mrežama u RH iz domaće tarife

 

MMS                                                        cijena MMS prema ostalim mob.mrežama u RH iz domaće tarife

 

MB                                                            cijena MB u RH iz domaće tarife

 

Obračunska jedinica u EEA roamingu jednaka je obračunskoj jedinici domaće tarife

Ako se u okviru domaće tarife naplaćuje naknada za uspostavu poziva prema ostalim mobilnim mrežama u HR, ista će se naplaćivati u EEA roamingu za odlazne pozive iz EEA prema EEA numeraciji. Pozivi i poruke prema ostalim mobilnim mrežama i MB uključeni u domaću tarifu za korištenje unutar Hrvatske, koriste se i u EEA roamingu za regulirani roaming promet

Na međunarodne pozive i poruke ne primjenjuje se EU roaming regulacija

Ako je uvjetima korištenja vaše tarife propisano da se nakon određene količine potrošenog podatkovnog prometa smanjuje brzina prijenosa podataka, da se onemogućava podatkovni promet, ili ako postoji neki drugi posebni uvjet korištenja, isti će se uvjet odnosno uvjeti primjenjivati na korištenje podatkovnih usluga u roamingu u EEA zemljama

 Važno je znati – za nastavak korištenja postojećih posebnih roaming usluga i nakon 15.6.2017. neophodan je izričit pristanak korisnika.

Na promet obuhvaćen posebnim roaming uslugama ne primjenjuje se EU roaming regulacija.

Za nastavak korištenja posebnih roaming usluga i nakon 15.6.2017. potreban je izričit pristanak korisnika, najkasnije do 14.6.2017. U suprotnom, temeljem EU roaming regulacije, obvezni smo isključiti postojeće roaming usluge. Roaming usluge EU i susjedne zemlje, EU Top 5 i Europa i BiH isključit će se 15.6.2017., dok će se ostale roaming usluge isključiti 30.6.2017., kako bi se korisnicima omogućilo da pogodnosti uključenog roaming paketa ili usluge, za koje je naplaćena mjesečna naknada, iskoriste u potpunosti do kraja obračunskog razdoblja. Isključenjem posebne roaming usluge prestaju se primjenjivati sve pogodnosti posebnih roaming usluga, a počinje se primjenjivati EU roaming regulacija u okviru Osnovnog EURO ili Vodafone World cjenika.

Isključenje postojeće roaming usluge za posljedicu može imati povećanje cijena u pojedinim dijelovima cjenika što možete provjeriti u Vip cjeniku u kojem su dostupni osnovni roaming cjenici (Osnovni EURO cjenik i Vodafone World cjenik) te detaljni cjenici posebnih roaming usluga, paketa ili opcija (npr EU i susjedne zemlje, Europa i BiH, EU Top 5, Putne minute, Putne minute za tim, Roaming surf, Roaming surf za tim, A1 Sve za put, EEA + TAG min, EEA + TAG MB, Blackberry roaming usluge, Euro minute, Surf za put)

Ovisno o tome koje su vaše poslovne potrebe te navike i destinacije putovanja, molimo da donesete procjenu koji cjenik će za vas biti odgovarajući.

Od 1.6.2017. u okviru usluge „Roaming surf" snižava se cijena prijenosa podataka u EEA nakon potrošnje MB iz paketa, te će iznositi 0,15 Kn/MB.

Politika pravedne uporabe primjenjivat će se na korisnike koji usluge roaminga ne koriste u svrhu povremenih putovanja u EU, već kontinuirano i prekomjerno koriste roaming usluge ili manipuliraju korištenjem SIM kartica.

Politika pravedne uporabe obuhvaća više mjera koje imaju za svrhu sprječavanje prekomjernog korištenja roaming usluga po domaćim cijenama i sprječavanje zlouporaba. Mjere koje se mogu implementirati su: uvođenje praga za korištenje podatkovnog prometa po domaćim cijenama, primjena mehanizama za utvrđivanje jesu li korisnici u određenom periodu uglavnom boravili u RH ili drugoj državi, praćenje aktivnosti SIM kartice, nadziranje eventualne organizirane preprodaje SIM kartica, predočivanje dokaza o boravištu i sl.

Mjera određivanja pravedne uporabe podatkovne usluge u roamingu znači da Vipnet ima pravo korisniku roaminga odrediti primjenjivu količinu podatkovne usluge tj. prag za korištenje podatkovnih usluga koje se naplaćuju po domaćoj cijeni. Nakon prekoračenja praga Vipnetu je dozvoljena naplata dodatne naknade koja je određena u mjeri u kojoj je to potrebno za povrat troškova Vipneta koje ima za pružanje usluga roaminga.

U slučaju primjene politike pravedne uporabe i primjene dodatne naknade na roaming usluge korisnici nemaju pravo na prijevremeni raskid ugovora bez naknade.

 

V Tele2_Roaming u EU od 15.06.2017.

 

Od 15.6.2017. godine počinje se primjenjivati regulacija „Roam Like at Home“ (RLAH) prema kojoj se reguliraju cijene u roamingu između zemalja članica EU/EEA na način da se iste naplaćuju prema cijenama u tarifi koju koristite u Hrvatskoj.
Regulativa se primjenjuje na promet unutar EEA (European Economic Area - Europski gospodarski prostor), odnosno unutar Europske unije uključujući Norvešku, Island i Lihtenštajn.
Mobilni Internet i Internet tarife se i dalje neće moći koristiti u roamingu.

Od 15.6.2017. primjenjuju se sljedeće cijene i način naplate:

Odlazni pozivi iz EEA prema brojevima u Hrvatskoj i EEA brojevima / minuta

Cijena poziva prema ostalim mobilnim mrežama u Hrvatskoj

Odlazni pozivi iz EEA prema zemljama izvan EEA

Cijena poziva prema brojevima u inozemstvu sukladno Tele2 cjeniku

Dolazni poziv / minuta

0 kn

SMS*

Cijena SMS-a prema ostalim mobilnim mrežama u Hrvatskoj

MMS

Cijena MMS-a prema ostalim mobilnim mrežama u Hrvatskoj

Podatkovni promet

Cijena podatkovnog prometa u Hrvatskoj

*kod tarifa na bonove SMS poruka prema zemljama izvan EEA naplaćuje se po cijeni SMS-a prema međunarodnih mrežama.

Obračunska jedinica u roamingu unutar država EEA jednaka je obračunskoj jedinici tarife u domaćem prometu.

Ako koristite tarifu s uključenim paketom minuta, SMS-ova i podatkovnog prometa, kod korištenja usluga roaminga unutar država EEA trošit će se jedinice iz paketa.

Ako koristite tarifu u kojoj se u domaćem prometu obračunava cijena po minuti, SMS-u, MMS-u ili prenesenom podatkovnom prometu, usluge roaminga unutar država EEA će se obračunavati na isti način.

Ako se u vašoj tarifi primjenjuje smanjenje brzine prijenosa podataka ili onemogućavanje prijenosa podataka nakon određenog iznosa, isti će se primjenjivati i kod korištenja podatkovnih usluga u roamingu u državama EEA. Kod aktivacije surfanja nakon onemogućavanja prijenosa podataka primjenjuje se cijena u domaćem prometu.

 

Prema regulaciji, mobilni operator ima pravo primijeniti pravila pravedne uporabe kod korištenja podatkovnog prometa u roamingu. Navedeno znači da je kod korištenja podatkovnog prometa u nekim tarifama moguće uvesti prag korištenja prijenosa podataka iz podatkovnog paketa unutar roaminga u EEA. Kod takvih tarifa i paketa korisniku će na raspolaganju za surfanje u EEA biti dodijeljen određeni iznos podatkovnog prometa, nakon čega se primjenjuje dodatna naknada po MB podatkovnog prometa koja iznosi 0,07 kn / MB.

Kod tarifa kod kojih nakon određene količine podatkovnog prometa dolazi do spuštanja brzine prijenosa podataka, korisnik će cijeli iznos podatkovnog prometa po punoj brzini moći iskoristiti i u EEA, nakon čega će se primjenjivati cijena od 0,07 kn / MB.

Pravila pravedne uporabe obuhvaćaju i dodatne mjere za sprječavanje prekomjernog korištenja i moguću zlouporabu roaming usluga. U takvim slučajevima Tele2 po izvršenoj provjeri može naplaćivati dodatnu naknadu za usluge u EEA roamingu.

 

PRAVILA PRAVEDNE UPORABE USLUGA PODATKOVNOG PROMETA

 

BONAŠI:

Korisnici bonova s tarifom BEZBROJ GB na raspolaganju imaju 7 GB podatkovnog prometa mjesečno za korištenje u EU/EEA roamingu. Nakon potrošenog EU/EEA paketa nastavljaju surfati po cijeni od 0,07 kn / MB, uz obračunsku jedinicu 1 kB.

PRETPLATNICI:

Pretplatnici s obveznim podatkovnim paketom BEZBROJ GB koji se može aktivirati uz tarife RASPALI i EKPNA na raspolaganju imaju 10 GB podatkovnog prometa mjesečno za korištenje u EU/EEA roamingu. Nakon potrošenog EU/EEA paketa nastavljaju surfati po cijeni od 0,07 kn / MB, uz obračunsku jedinicu 1 kB.

Pretplatnici koji koriste tarife sa smanjenjem brzine, nakon potrošenog podatkovnog prometa surfaju po sniženoj brzini uz cijenu od 0,07 kn / MB, uz obračunsku jedinicu 1 kB.

Pretplatnici koji imaju uključenu opciju BEZBROJ GB 24 SATA na raspolaganju imaju 0,75 GB podatkovnog prometa u EU/EEA roamingu u trajanju opcije. Nakon potrošenog EU/EEA paketa nastavljaju surfati po cijeni od 0,07 kn / MB uz obračunsku jedinicu 1 kB, ukoliko nemaju aktivne neke druge podatkovne opcije.

 

Važno je znati - za nastavak korištenja postojećih posebnih roaming usluga i nakon 15.6.2017. neophodan je izričit pristanak korisnika 

 

2024  Splitski potrošač   globbers joomla templates