logotype

Vijesti/Aktualno

Priopćenje za javnost

Smatramo se pozvanim obavijestiti građane – fizičke osobe vlasnike stambenih i/ili višestambenih zgrada - korisnike javne usluge gospodarenja komunalnim otpadom, da će najkasnije do studenog 2018.god, stupiti na snagu cjenici javne usluge odvoza komunalnog otpada koji će se prema našem mišljenju pozivati na pravno upitne odredbe Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom, i koji će, temeljem odluke jedinica lokalne samouprave o načinu pružanja javne usluge prikupljanja kom.otpada i biorgradivog otpada, koristiti kriterij površine objekata, broj članova kućanstva, broj kreveta, (samo ne broj domaćih životinja)  ... suprotno odredbama Zakona o održivom gospodarenju otpadom (ZOGO) kojim je utvrđen kriteriju obračunu usluga isključivo prema KOLIČINI predanog otpada.

Očekivano smanjenje otpada, odnosno racionalno gospodarenje otpadom novim provedbenim propisima sveden je na drakonske kazne prema građanima, a bez realno očekivanog smanjenja troškova usluga zbog odvajanja potencijalno korisnih sirovine. Naime,  umjesto nagrade za selektiranje otpada za potrošače slijedi povećanje cijene usluga.

Valja ukazati da je Vlada RH od svibnja 2017. godine donijela spomenutu Uredbu (na štetu korisnika javne usluge) kojom je utvrdila obvezu plaćanja: minimalne javne usluge – (usluga bez usluge), suprotno odredbi čl. 28, i stavka 10. članka 29. ZOGO. (Više: http://www.splitski-potrosac.hr/index.php/ostalo-menu/43-prijedlog-ustavnom-sudu-rh). Dovoljno je ukazati da će tkz. minimalnu javnu uslugu, čitaj „paušal“, u buduće plaćati korisnici koji povremeno koriste nekretnine (klijeti, vikendice, kuće za odmor,...starine koje se ne koriste), ali i vlasnici objekata na ruralnom području koji realno ionako racionalno gospodare otpadom.

 

Ne uvažavajući da proizvođač otpada nije stambena zgrada, nije broj članova kućanstva, niti je to turistički krevet .... gotovo sve JLS su svojim odlukama o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada, utvrdili kriterij za volumen posuda, odnosno minimalnu javnu uslugu koristeći protuzakonite (pomoćne) kriterije, odnosno (izmišljene) koeficijente opterećenja - bez ovlaštenja iz ZOGO.

 

Navedene odredbe nemaju uporište u ZOGO, a jedino je zakonit, i prihvatljiv kriterij obračuna usluge  KOLIČINA predanog otpada mjereno u masi (kg) ili volumenu (m3), sukladno odredbi čl. 33. ZOGO, neovisno radi li se o vlasniku nekretnine bio on fizička ili pravna osoba.

 

Ukoliko korisnicima usluga bude (a hoće) obračunata minimalna javna usluga (paušal) preporučamo da davatelju javne usluge potrošači podnosu zahtjev za osporavanje računa (pozivom na odredbu st. 1. čl. 9. Zakona o zaštiti potrošača), uz zahtjev da davatelj usluga jasno utvrdi o kojoj se vrsti, cijeni i količini javne usluge radi.

 

Preporučamo predstavnicima suvlasnika stambenih zgrada da ne  prihvaćaju obavljanje poslove davatelja usluga, a posebice ne obračunavanja i plaćanje usluga prema broju članova domaćinstva. Naime, stambena zgrada nije ni pravna ni fizička osoba niti je proizvođač otpada. Takve eventualne račune ne prihvatite. Prilikom odlučivanja o načinu obračuna predlažemo da predaja mješovitog otpada vrši putem posebnih spremnika (tamo gdje je to moguće), ili uz osiguranje adekvatnih kesica za individualno odlaganje, to iz razloga što takav način osigurava racionalno gospodarenje, a plaćanje prema isporučenoj količini otpada.

 

Autor:

Ante Tičić

savjetnik za komunalne usluge i stanovanje

 

2024  Splitski potrošač   globbers joomla templates