logotype

Vijesti/Aktualno

Priopćenje za javnost (2)

U nastavku našeg priopćenja od 21. veljače o.g. kada smo najavili vjerojatno povećanje troškova domaćinstva ( i > od 60% za neke korisnike) plaćanje odvoza otpada, prije svega zbog primjene (pravno upitne) Uredbe Vlade Hrvatske o gospodarenju otpadom.  

U međuvremenu je većina općina i gradova donijela provedbene propise: Odluku o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada i time osigurali da davatelji javne usluge donesu svoje cjenike.

 Tako saznajemo – izvor podataka: web.stranice jedinica lokalne samouprave, da je, prema našem mišljenju, većina JLS-a uskladili svoje opće akte prema Zakonu o održivom gospodarenju otpadom i prema odredbama Uredbe o gospodarenju otpadom - među ostalim  gradovi:  Zadar, Varaždin, Buzet, Rovinj, Zagreb, Pula, Rijeka, Rab, Šibenik, Osijek, Imotski, Knin, Split, Umag, Opuzen, Vodnjan, Supetar o.Brač, Senj, Lovran, Cres, Labin .... i drugi. Time su spomenute JLS osigurali da korisnici usluga plaćaju (osim sporne „obvezne minimalne javne usluge) svoj dio obveza prema kriteriju „onečišćivač plaća“, i uvjetima plaćanja usluga prema KOLIČINI predanog otpada.

            Međutim, bilježimo i nekolicinu gradova i općina, i to:  Makarska, Gradac, Dubrovnik, Korčula,  Mljet, Pag, Pazin, Ploče, Tisno, Vis, Vodice, .... koji ne odustaju od dosadašnjeg omalovažavanja zakona i provedbenih propisa.   Svojim odlukama, suprotno principu „onečišćivač plaća“, i kriterija plaćanja javne usluge spomenute JLS koriste kriterij:  površinu objekata, broj članova kućanstva, broj kreveta onih koji u kućanstvu obavljaju usluge smještaja, broj radnika i sl. u nakani ODREĐIVANJA (umjesto predlaganja) volumena spremnika ili iznosa obvezne minimalne javne usluge suprotno odredbama Zakona.

S druge strane, korisnici sukladno Zakonu snose SVE troškova gospodarenja komunalnim otpadom, uključiti troškove nabave i održavanja opreme, troškove prijevoza otpada, troškove obrade otpada, i to prema količini predanog otpada u obračunskom periodu, pa stoga ne postoji logično opravdanje da korisnici plaćaju dva puta istu „uslugu“, onu koja je rezultat stvarno obavljene usluge, i izmišljenog paušala – minimalna javna usluga.

Vladi RH predlažemo (čak ih molimo) da u što žurnijoj proceduri stave van snage odredbe Uredbe o gospodarenju otpadom u dijelu definiranja „obvezne minimalne javne usluge“ i cijene „ugovorene kazne“ za korisnike, to iz razloga što „obvezna minimalna javna usluga“ NIJE USLUGA, a „ugovorena kazna“ može ili treba biti dio općih uvjeta, a nikako CIJENA usluge.

Vjerujemo da bi korisnici javnih usluga rađe plaćali i veći iznos usluge odvoza miješanog komunalnog otpada, pa i plaćanje razvoja, a zasigurno ne žele plaćati „minimalnu javnu uslugu“, nekakav pušal za „uslugu“ koju ni donosioci Uredbe neznaju svrhu uvođenja, osim zadovoljavanja apetita monopolista, i njihovih (političkih) mentora.

            Na kraju, naša je udruga uputila prijedlog inspekcijskoga nadzora Upravnoj  inspekciji  Ministarstva uprave RH radi donošenja odredbi odluka JLS, po našem mišljenju, bez ovlaštenja ili protivno spomenutom Zakona i Uredbi.

 

Autor: Ante Tičić

savjetnik za komunalne usluge i stanovanje

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

 

2024  Splitski potrošač   globbers joomla templates