logotype

Vijesti/Aktualno

Priopćenje za javnost (3)

Preostalo je još oko dva mjeseca do kada su davatelji javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada dužni donijeti račune za korisnike: građane i pravne osobe – rok je 1.studeni 2018.godine.

Davatelji usluga koji su u međuvremenu donijeli cjenike usluga, prema dostupnim podacima sa njihovih web stranica, obvezna minimalna javna usluga (OMJU)  – čitaj paušal: usluga bez jasno utvrđene i mjerljive količine, a koja čini zamjenu za dosadašnji paušal pod nazivima: naknada za održavanje sustava, ili naknada za „zaduženi volumen posude“,  čini oko 75% cijene javne usluge. Tako je učešće paušala (za koje su korišteni protuzakoniti kriteriji, kao što su: površina stanova/poslovnog prostora, broj članova kućanstva/radnika, broj kreveta ...), OMJU  u ukupnoj cijeni javne usluge čini po gradovima Sinj: 47,68%, Crikvenica 83,02%; Hvar 79,82%, Krk 64,33%; Osijek 71,76%; Pag 92,65%; Pula 69,54%, Supetar Brač 82,14 % ...

Čistoća Grada Rijeke svojim Cjenikom nije utvrdila OMJU – pohvalno (?!) što svesrdno podupiremo da cijena prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada bude isključivo usluga prema količini predanog otpada, odnosno sukladno Zakonu.

Gradovi: Zagreb, Karlovac, Zadar, Split, Šibenik, Makarska ........ nisu (još) izradili cjenike usluga ...

Iz navedenog proizlazi da je od dobrodošlog zakonskog rješenja, „zahvaljujući“ Uredbi Vlade RH i odredbama bez ovlaštenja iz Zakona, dobili smo plaćanje javne usluge prema količini predanog otpada svega oko 25% cijene. Ovo vrijedi za vlasnike kuća gradskog predgrađa ili ruralnog područja, a suvlasnici stambenih zgrada ovu sitnu i nestimulativnu „dobrobit“ neće ni osjetiti – jer će iz mjeseca u mjesec imati iste obračune usluga (kao i do sada). Drugim riječima: umjesto da su korisnici usluga dobili „mrkvu“, dobili su/smo „batinu“, i to uz paušal i drakonske kazne.

Valja konstatirati da veće dio davatelja javne usluge, osim protuzakonitih kriterija opterećuje gospodarstvenike sa dodatnim koeficijentima – sve suprotno kriteriju predane količine.

Na kraju, fizičkim i pravnim osobama, posebice HGK i HOK, nudimo dobre usluge savjetovanja za dostavu prigovora/reklamacija, i osporavanja općih akata – odluka gradova radi zaštite prava korisnika javnih usluga.

 

 

Autor: Ante Tičić, dopredsjednik Udruge "Splitski potrošač" - Split 

 

2024  Splitski potrošač   globbers joomla templates