logotype

Vijesti/Aktualno

Otvoreno pismo Vladi RH

U nastavku Vam u cijelosti prenosimo sadržaj Otvorenog pisma koje smo uputili Vladi RH, te na znanje Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta, Ministarstvu zaštite okoliša i energetike i Ustavnom sudu RH (nastavno na naš Prijedlog za pokretanje postupka ocjene sukladnosti Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom sa Ustavom, Zakonom o održivom gospodarenju otpadom i drugim zakonima, od 13. lipnja 2017. godine):

 

U Splitu, 17. rujna 2018. godine

 

 

 

Vlada Republike Hrvatske

Trg svetog Marka 2, 10000 Zagreb

 

na znanje:

 

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta

Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb

 

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike

Radnička cesta 80, 10000 Zagreb

 

Ustavni sud Republike Hrvatske

Trg svetog Marka 4, 10000 Zagreb

(veza: Predmet br.: U-II-2708/2017)

 

 

 

 

PREDMET: Otvoreno pismo 

 

 

 

 

O  t  v  o  r  e  n  o     p  i  s  m  o

 

 

Poštovani,

 

donošenjem Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/2013) organizirani su se potrošači ponadali da je, napokon,  prestalo vrijeme da se javne usluge prikupljanja i odvoza komunalnog otpada obavljaju suprotno načelu „onečišćivač plaća“ i suprotno kriteriju  količine predanog otpada.

Međutim, zadovoljstvo je trajalo kratko, svega > tri godine - do usvajanja Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom na sjednici Vlade RH od 25. svibnja 2017. godine.

Usvajanjem spomenute Uredbe nastalo je vrijeme da gradovi i općine donesu odluke o načinu gospodarenja otpadom, a davatelji javnih funkcija cjenike usluga – napokon.

 

U kom grmu leži zec?

Što smo dobili od spomenutog Zakona i famozne Uredbe?

 

 

1.               Bez ovlaštenja iz Zakona korisnici usluga su dobili novi paušal pod nazivom:

OBVEZNA MINIMALNA JAVNA USLUGA

umjesto dosadašnjeg paušala pod nazivom:

NAKNADA ZA ZADUŽENI VOLUMEN POSUDE.

 

2.               Prema dostupnim cjenicima usluga iznos PAUŠALA čini cca 75% cijene javne usluge, a naplata prema količini predanog otpada čini cca 25%, od čega vlasnici stanova u stambenim zgradama tu „pogodnost“ neće ni osjetiti.

 

3.               Korisnici koji koriste zajednički spremnik „odgovaraju za štetu“ uslijed namjernog ili nenamjernog oštećenja (požara, npr.), neovisno što se spremnici nalaze na javno prometnoj površini.

 

4.               Davatelji usluga utvrđuju elemente za veličinu spremnika po broju članova kućanstva, površini nekretnine, broju kreveta – umjesto prema potrebi korisnika usluga.

 

Predlažemo da postavite pitanje: Da li je Vlada RH spornim odredbama Uredbe ostvarila intencije iz Zakona o održivom gospodarenju otpadom?

 

Očekujemo da će Ustavni sud RH prihvatiti prijedlog postupka ocjene ustavnosti i zakonitosti Uredbe, pokrenuto od lipnja 2017.godine, posebice donošenje odredbi Uredbe bez ovlaštenja iz Zakona.

 

 

Ante Tičić, dopredsjednik Udruge i savjetnik                                                                    Vlado Biljarski

za komunalne usluge                                                                                                     predsjednik Udruge

 

2024  Splitski potrošač   globbers joomla templates